HENK HELMANTEL

Kunstroof

Op 25 februari 2000 zijn uit expositieruimte "De Weem" in Westeremden 37 schilderijen, 2 bronzen beeldjes en 2 antieke voorwerpen ontvreemd. Tot onze grote blijdschap is de zaak inmiddels opgelost en zijn alle gestolen kunstwerken en antieke voorwerpen onbeschadigd teruggekomen.

Hieronder kunt u een verslag lezen van de periode vanaf de diefstal tot aan de berechting van de inbrekers. Hiernaast kunt u een overzicht van de gestolen kunstwerken zien.De inbraak (25 februari 2000)

In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 februari 2000 zijn uit de expositieruimte De Weem van Henk Helmantel 37 schilderijen, 2 bronzen beeldjes en 2 antieke voorwerpen ontvreemd.

In die nacht zijn 36 schilderijen ingeladen en hoogst waarschijnlijk ergens in Nederland of daar buiten uitgeladen. Waarschijnlijk waren er tenminste twee personen bij betrokken. Een ieder die, in die nacht, iets verdachts heeft gehoord of gezien wordt dringend verzocht dit te melden bij de politie in zijn/haar woonplaats of contact met ons op te nemen. De schilderijen maken deel uit van de eigen collectie van Henk Helmantel welke hij zorgvuldig had opgebouwd gedurende de laatste vijfentwintig jaar. Afgezien van de financiele waarde hebben deze schilderijen voor de schilder een grote emotionele waarde. De gouden tip zal beloond worden met 50.000 gulden. Een lijst van gestolen werken met (waar mogelijk) een afbeelding vindt u hiernaast.

Tips: DE ZAAK IS INMIDDELS OPGELOST!NRC Handelsblad,pagina 8, 18 juli

Gestolen doeken Helmantel terecht

Door onze kunstredactie
ROTTERDAM, 18 JULI. Alle schilderijen van de Noord-Groningse kunstenaar Henk Helmantel, die in februari werden gestolen, zijn gisteravond teruggevonden. Bij een overdracht van losgeld op een parkeerplaats bij Rijssen zijn twee arrestaties verricht.Nog drie andere verdachten werden bij latere huiszoekingen aangehouden. Het gaat om drie vrouwen en twee mannen tussen de 18 en 40 jaar uit Almelo en Rijssen. Dit heeft de politie van Groningen vanmiddag bekend gemaakt.

"Het is spannend geweest, maar we zijn nu dolgelukkig", aldus echtgenote Barbera Helmantel vanmiddag. Haar man woonde op dat moment de persconferentie in Groningen bij. "De afloop is nog zo vers en hectisch. Al die tijd hebben we weliswaar goede hoop gehad, maar ja, het moest allemaal ook nog goed aflopen. Alle schilderijen zijn onbeschadigd."

Nadat op 25 februari 36 doeken uit het huis van Helmantel in Westeremden waren ontvreemd - zijn favorieten uit de laatste 33 schilderjaren ter waarde van circa 1,5 miljoen gulden - werd half maart drie maal telefonisch een geëist. de schilder ging hier niet op in. Ondanks alle publiciteit die de politie aan de zaak had gegeven, zoals het plaatsen van alle gestolen werken op internet, leverde het verdere onderzoek niets op. Een herhaalde losgeldeis die vorige week binnenkwam, leidde tot contact met de daders. Een deel van de werken zou in ruil voor losgeld gisteravond langs de A1 worden overgedragen. Na de eerste aanhouding, waarbij inderdaad een aantal doeken werd aangetroffen, werden bij diverse huiszoekingen de resterende, gestolen werken teruggevonden in de woning van één van de medeverdachten. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties worden verricht.


Persbericht

Tekst voorgelezen door Henk Helmantel tijdens de persconferentie van 18 juli jl. op het politiebureau te Groningen.

Dames en Heren,

de data 25 februari en 18 juli van het jaar 2000 staan in ons geheugen gegrift:

25 februari als een dag van grote verbijstering over de omvang van de diefstal - een groot aantal van mijn schilderijen plus enkele stukken antiek en 2 beelden waren gestolen - en de vreugde na de spectaculaire ontknoping in de nacht van 17 op 18 juli. Achttien juli, mijn vader zou vandaag zijn verjaardag hebben gevierd.

De tijd die er lag tussen deze data was een tijd van vele spannende momenten. Onder andere in maart toen we voor het eerst op een zondagavond gebeld werden door de dieven. Onze dochter was lleen thuis, en werd bedreigd. Wij zaten in de kerk. Er was overleg over de voorwaarden om de schilderijen terug te krijgen. Kort daarna werden we weer gebeld. Voor een bepaald bedrag zouden we alles terug krijgen. Ik heb ze uitgenodigd om ons ,na overleg, opnieuw terug te bellen. Dat hebben ze pas vorige week woensdag gedaan.

Ondertussen waren "Opsporing verzocht" van de AVRO en TV-Noord langs geweest en was het recherche-team van Groningen volop actief in het onderzoek. Er bestond voortdurend overleg met ons. Wij moesten strikte geheimhouding in acht nemen, buiten ons eigen gezin was er niemand die van de ontwikkeling op de hoogte was. lechts één persoon wist iets, maar niet meer dan dat.

Juist in die periode, dat naar buiten gebracht werd dat het spoor dood was, was dat voor ons een hele opgave om dat spel mee te spelen. Wij werden immers voortdurend overstelpt met de vragen; hoe ver is het nu? Doet de politie wel iets? Zouden ze in het buitenland zitten? enzovoort. Het meeleven, ook na de honderden brieven die we in het begin hadden ontvangen, bleef overweldigend. We zijn daar diep door getroffen en dachten soms, waar hebben we dat allemaal aan verdiend?

Vanaf woensdag 12 juli tot en met de afgelopen nacht is voor ons ezin heel spannend geweest, en dat terwijl mijn vrouw Barbera alles op bed moest aanhoren, omdat ze te kampen heeft met zeer pijnlijke rugklachten. Vandaar dat ze er nu niet bij kan zijn.

Dwars door ons dagelijks leven heen, met mensen over de vloer, tentoonstelling open enzovoort, moesten wij de indruk wekken alsof er niets aan de hand was, terwijl we feitelijk maar met 1 ding bezig waren. Een absolute voorwaarde van onze kant moest zijn dat we ons strikt aan de orders moesten houden, zonder onze creativiteit in dezen te verliezen.

Afgelopen zondag was één van de spannendste dagen. Daar ik de ransactie met de dieven zelf niet kon en wilde regelen moest er met een onderhandelaar gewerkt worden. De opluchting was groot toen deze persoon zondagmiddag contact kon maken met de inbrekersgroep. Vanaf dat moment moesten wij afwachten.

Maandagavond zou de overdracht zo goed als zeker plaats vinden, en dat gebeurde. De hele collectie kwam in beeld en de dieven werden gepakt.

U zult begrijpen dat we deze zaak ook in het gebed met een zekere schroom voor Gods aangezicht hebben gebracht. Groot is dan ook onze dank jegens Hem dat wij deze gave mochten ontvangen. amens mijn vrouw en kinderen dank ik de politie voor hun inzet gedurende de hele periode. Bijzondere dank voor de kunde en de creativiteit van de onderhandelaar. dank ook naar de pers die een gezonde nieuwsgierigheid toonden, maar ons niet overvroegen.

Wij overwegen om enkele schilderijen en het antiek een plaats te geven op onze huidige zomerexpositie in Westeremden, zodat een stuk vreugde die wij nu beleven, ook meebeleefd kan worden door het zo meelevende publiek.

De inbrekers wil ik complimenteren dat ze zo zorgvuldig met de kunstwerken zijn omgegaan. Ik wens ze toe dat ze zullen ontdekken at ze een verkeerde keuze in hun leven hebben gemaakt.

Het vak van recherche en een schilder vertoont overeenkomsten: als een schilder een schilderij heeft voltooid, stelt hij zich een volgende opgave. Een politieman die 5 maanden aan deze zaak heeft gewerkt, zal zich ook in een volgende zaak moeten begeven. Ja, toch een verschil, ik hoop dat de politie, wat dit werk betreft, werkloos wordt.

Tot slot, ook namens mijn vrouw,

Hartelijk, hartelijk dank, en het ga U allen goed.

Henk HelmantelKlik hier voor deel 2 van het verslag van de kunstroof