HENK HELMANTEL

Concert Luthers Bach Ensemble 16 september 2017

Het Luthers Bach Ensemble, o.l.v. Tymenjan Bronda , bestond in 2016 tien jaar. 
In deze tien jaar hebben kleinkoor, projectkoor en ensemble zich enorm ontwikkeld en de concerten van het LBE worden steeds zeer positief ontvangen. 
Het ensemble speelt op authentieke instrumenten en er wordt opgetreden in meestal historische locaties in Nederland en Noord Duitsland.
Hun thuisbasis is de Lutherse kerk in Groningen. Hier zal in oktober 2017 een kopie van het verdwenen Schnitgerorgel worden ingewijd. (zie: www.schnitgerorgel2017.nl)
De opbrengsten van het concert ( door het project koor) in Westeremden komt geheel ten goede aan dit project.

Het concert op 16 september begint om 20:00 uur en wordt gegeven in de Andreaskerk.
Het kleinkoor zal acapella werken ten gehore brengen van Schütz, Bassano, Hassler, en Di Lasso. Tevens zal Tymen Jan Bronda kist- en Van Oeckelen orgel bespelen.
Vanaf 19:30 uur is er koffie. Na afloop is er gelegenheid om in de naastgelegen Weem een hapje en drankje te nuttigen en waar de tentoonstelling 'Geachte Collega's' kan worden bekeken.
Kosten 20 euro.