HENK HELMANTEL

De Andreaskerk

De Weem was vanouds de pastorie waar de pastoor en later de dominee woonde van de Andreaskerk, die vlak naast "De Weem" staat. Tijdens de openingstijden van Expositieruimte de Weem is deze Romano-Gotische kerk te bezichtigen. De Andreaskerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De kerk
Van een omstreeks 1200 gebouwde, aan Sint-Andreas gewijde, niet overwelfde kerk bleef na een brand in 1238 het westelijk deel bewaard. Na de in 1259 voltooide herbouw en uitbreiding was een kruiskerk met ondiepe dwarsarmen tot stand gekomen. De dwarsarmen verdwenen in de vijftiende eeuw; inwendig zijn de aansluitingen nog goed te zien.

De forse dertiende-eeuwse, met de kerk verbonden toren is in 1808 afgebroken: de westmuur van de kerk is toen opnieuw opgemetseld en de nok is van een dakruiter voorzien. De windwijzer daarop is een paard. De oostgevel van de kerk bevat spaarvelden met uiteenlopend siermetselwerk.

De twee koepelgewelven zijn in de dertiende eeuw met siermetselwerkpatronen beschilderd. In de vijftiende eeuw zijn de gewelven gewit en van heiligenfiguren voorzien. De noordmuur van het schip draagt een beschadigde voorstelling van het Laatste Oordeel.

De kerk bezit een gave inrichting met preekstoel, koorhek en banken uit het midden van de zeventiende eeuw. Een tweede ambtsdragersbank is omstreeks 1800 toegevoegd. De zeventiende-eeuwse tafel in het koor is in 1984 geschonken. Het orgel is in 1874 door Petrus van Oeckelen gebouwd.

(bron tekst en afbeeldingen www.groningerkerken.nl)

Het orgel
Het orgel werd gebouwd door P. van Oeckelen in 1873.

Prestant 8v
Bourdon 8v
Viola di Gamba 8v
Fluittravers 8v disc.
Prestant 4v
Fluit 4v
Terts 3 1/5v disc.
Quintfluit 3v
Octaaf 2v

manuaalomvang: C-f3
aangehangen pedaal c-a0
klaviatuur aan een zijkant

Huidig gebruik
Momenteel wordt de kerk voor verschillende doeleinden gebruikt. Van mei tot en met september kunt u op vrijdag en zaterdag middag de kerk bezoeken in combinatie met een bezoek aan expositieruimte "De Weem"

Het is mogelijk om zowel het kerkelijke huwelijk als het het huwelijk voor de burgelijke stand af te sluiten in de Andreaskerk. Neem voor meer informatie contact op met de Gemeente Loppersum (www.loppersum.nl)
De noordwestzijde

De zuidzijde

De wierde met 'kerkepad'
aan de oostzijde


De oostzijdeHet 'Van Oeckelen' - orgel