HENK HELMANTEL

Weemavonden

De Weemavonden beginnen om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur staat de koffie/thee klaar. 

Kosten € 12,50 p.p. inclusief koffie en een hapje en drankje.

Opgave gewenst. info@helmantel.nl of 0596-551415

Weemavonden Museum Helmantel 2019

Zaterdag 1 juni ‘Ode - Aan de oude Groninger kerken’

Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken geeft de stichting het boek Ode aan de oude Groninger kerken uit met een up-to-date overzicht van haar bezit aan religieus erfgoed.

Marjoleine de Vos, schrijver en dichter, en Justin Kroesen, religieus erfgoedspecialist, vertellen over hun motivatie en invalshoek voor het jubileumboek Ode aan de Groninger kerken. Zij zullen worden bevraagd door Philip Elchers, uitgever van het boek. Michiel de Vries zingt deze avond middeleeuwse liederen zichzelf begeleidend op een (renaissance) luit. 

Vrijdag 6 september ‘Stichting Het Levend Archief en zadenteelt’

Jojanneke Bijkerk is ecoloog en vegetatiekundige en samen met Jasper Helmantel voert zij het bedrijf Cruydt-Hoeck, met de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. 

Sinds kort heeft Cruydt-Hoeck een samenwerking met Stichting Het Levend Archief. Samen met tal van organisaties en vrijwilligers worden zaden verzameld voor een Nationale Zadencollectie. Hierover zullen Jasper en Jojanneke deze avond van alles vertellen.


Vrijdag 11 oktober ‘Kunstvoorstelling: Rembrandt en trawanten’

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt is overleden. Rembrandt kent iedereen van zijn voornaam, maar wie kent Aert, Gerrit, Hercules, Govert, Carel, Ferdinand, Jan, Pieter, Jacob nog? Allemaal in die tijd net zulke bekende schilders uit de 17de eeuw. Van velen van hen is de loopbaan pas goed op gang gekomen na gedegen lessen in het atelier van Rembrandt.

In deze voorstelling van Han van Hagen komen geestverwanten en afvalligen van Rembrandt voor het voetlicht in de sfeer van zijn tijd. Maar Rembrandt blijft uitgangspunt en zorgt na 350 jaar nog steeds voor verrassingen. 


Zaterdag 26 oktober ‘Op reis langs kerken en kloosters in West Europa’

Henk Helmantel geeft een lezing over zijn werk als schilder van interieurs van kerken en kloosters. Kerken uit Groningen, maar ook uit de rest van Nederland en West Europa. Aan de hand van beelden spreekt hij over zijn liefde voor met name Romaanse bouwkunst. Hij vertelt hoe een interieurschilderij tot stand komt, waardoor hij geïnspireerd wordt en waarom hij in de ene kerk wel motieven vindt en in een andere, vaak ook prachtige kerk, niet.