HENK HELMANTEL

Weemlezingen

De Weemlezingen beginnen om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur staat de koffie/thee klaar. 

Kosten € 12,50 p.p. inclusief koffie en een hapje en drankje.

Opgave gewenst. info@helmantel.nl of 0596-551415


Weemlezingen Museum Helmantel 2018

15 juni De serene blik. Vier realisten: Verster – Mankes – Ket - Helmantel

 Museum More in Gorssel laat van 4 februari tot en met 13 mei het werk van vier realisten zien onder de titel De serene blik. Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel creëren alle vier een roerloze, verstilde  wereld. Carolien ten Bruggencate is rondleider in het museum, maar neemt u in Groningen al mee door deze mooie expositie.
Floris Verster (1861- 1927), Jan Mankes (1889-1920), Dick Ket (1902-1940) en Henk Helmantel (1945) worden vaak in één adem genoemd, maar zijn nooit eerder gezamenlijk te zien geweest. De kunstenaars creëren alle vier een eigen atmosferische werkelijkheid. Een wereld van serene roerloosheid en verstilling. Opeenvolgend hebben Verster, Mankes, Ket en Helmantel elkaar beïnvloed. Maar in de kern zijn het eenlingen met een geheel eigen signatuur, niet te vangen in een stroming. Deze vier realisten sturen onze blik – hoe dan ook – naar een bijna mysterieuze wereld waarin zij het gewone, het alledaagse, uittillen boven de werkelijkheid. Met ruim 120 stillevens, landschappen en portretten omspant de tentoonstelling De serene blik meer dan een eeuw realisme van topniveau.
Verster, Mankes, Ket en Helmantel bouwen voort op eeuwenoude tradities, maar op welke manier doen zij dat? Waarin verschillen ze duidelijk van hun voorgangers, en van elkaar? Wat is hun geheim? Hun wortels liggen ontegenzeggelijk in de twintigste eeuw, al kiezen ze voor schijnbaar tijdloze genres, zoals stillevens, landschappen en portretten. Hun techniek en bedoeling zijn anders dan die van hun zeventiende-eeuwse voorgangers.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste eeuw. Zij is verbonden aan Museum de Fundatie in Zwolle/Wijhe en aan Museum MORE in Gorssel.

14 september Paddenstoelen; levende stillevens

In de presentatie door Gert Schuurman wordt ingegaan op schimmels in het algemeen, de groeiplaatsen, de leefwijze en voortplanting van deze organismen. De ‘bekende’ paddenstoel is slechts het voortplantingsorgaan van de schimmel. Het nut, de eetbaarheid van schimmels komt aanbod. Paddenstoelen komen voor in zeer diverse vormen. Plaatjeszwammen zoals de bekende vliegenzwammen, boleten zoals het eekhoorntjesbrood, buikzwammen zoals aardsterren enz. 
Daarnaast kan men ook gewoon genieten van foto’s van deze organismen die met een zeer grote verscheidenheid in Nederland voorkomen. Met zeker zo’n 3500 soorten zijn er veel meer soorten schimmels dan bijvoorbeeld kruidachtige planten.

Gert Schuurman (1953) was docent biologie en Algemene NatuurWetenschappen (ANW), natuurgids en mede- auteur van diverse wandel- en fietsroutes.
Voorzitter van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP Ermelo: www.nmpermelo.nl) en treedt namens de stichting op als gesprekspartner en adviseur van de gemeente Ermelo met betrekking tot natuur- en milieuaspecten. Daarnaast ontwikkelt en coördineert hij initiatieven gericht op natuur- en milieugebied van educatieve aard.


19 oktober Boeklezing: 'Het uiterste der zee'

Pauline Broekema (foto merlijn doomernik)
Pauline Broekema is verslaggever bij het NOS Journaal maar ook schrijver. Na haar veelgeprezen familiekroniek “Het Boschhuis” verscheen onlangs haar nieuwe boek waarover ze bij ons zal vertellen. In haar werk speelt geschiedenis steeds een belangrijke rol. In “Het uiterste der zee”, het verhaal van twee joodse families in Noord-Nederland is dat ook het geval. In haar kenmerkende stijl schildert Pauline het leven van mensen in het land van de wierden, achter de zee.

Banen licht vielen door het kleurloze glas in lood. Daarachter bewogen de takken van de verwaaide bomen. De zoldering was geschilderd in een zeldzaam helder blauw. Als de deur op een kier bleef staan was te horen hoe de wind fluitend langs de verweerde muren joeg. Uit: Het uiterste der zee